Sunday 26 February 2012

همبستگی با زنان زندانی و کوشندگان برابری در ایران 8 مارس


همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
به مناسبت  8 مارس، روز جهانی زن
همبستگی با زنان زندانی و کوشندگان برابری در ایرانشنبه سوم مارج  سال 2012 از ساعت دوازده تا پنج بعد از ظهر علیه خشونت و به همراه زنان کشورهای مختلف راهپیمایی می کنیم

۸ مارس روز جهانی زن، روز همبستگی ما با مادران پارک لاله عزادار در ایران را به روز همبستگی با زنان دربند و کوشندگان برابری در ایران تبدیل می کنیم .در این روز ، یاد هاله سحابی و  بیش از چهل زندانی سیاسی زن، در ایران را که از سال ۱۳۸۸ در زندانند گرامی میداریم. این زنان هیچ گناهی جز برابری خواهی و اگاهی دادن نداشته اند. این کارها هیچ کدام جرم نیست.  آزادی این زندانیان خواست ماست.

حامیان "مادران پارک لاله" لندن/انگلستان، امسال به مناسبت روز جهانی زن با در دست داشتن پلاکارت ها و عکس ها،  همراه با  تشکل سراسری "بپاخاستن میلیونی زنان "  Million Women Rise 2012 ، به راهپیمائی در خیابان های مرکزی لندن، می پردازد . همراه و هم صدا با هزاران زن از سراسر جهان خواهان برابری حقوق زن و مرد، جهانی بدون خشونت و پایان دادن به خشونت علیه زنان می شویم .

این راه بیمایی در روز شنبه 3 مارس از ساعت 12ظهر از مقابل فروشگاه Selfridges  شروع و به میدان ترافالگار ختم می شود . مارا در این روز همراهی کنید.

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن، حمایت خود را از زندانیان سیاسی عقیدتی زن و کوشندگان برابری در ایران اعلام می کنیم و هم صدا با مادران داغدار، خواستار صلح در ایران و در منطقه هستیم و معتقیدیم جنگ به خشونت دامن می زند و بار دیگر مصرانه بر خواسته های به حق و مدنی مادران پارک لاله تاکید مي کنیم و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و سه سال گذشته در ایران هستیم.


حامیان "مادران پارک لاله" عزادار، لندن/انگلستان


Saturday 3 March 2012

Time: 1.00 to 5 .00 pm

Meet at 12 noon in Orchard Street, London W1 (outside Selfridges Food Hall)
1pm: March along Oxford Street to Trafalgar Square
نزدیکترین ایستگاه آندر گراند: Marble Arch
Email: mothers.mourningiran@gmail.com
Find us on Face book: mothers mourning

file:///C:/Users/effat/Desktop/Million%20Women%20Rise%202012.htm

  
تاریخ برگزاری برنامه شش ماه اتی حامیان "مادران پارک لاله" عزادار، لندن: ، اولین شنبه هر ماه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر در جلوی آرت گالریNational Art Gallery. جمع می شویم . با ما همراه شوید.

April: 07/04/12. May: 05/05/12. June: 02/06/12. July: 07/07/12. August: 04/08/12. September: 01/09/12

No comments:

Post a Comment