Wednesday 28 June 2017

در همبستگی و همصدایی با مادران پارک لاله (مادران داغدار) در ایران

ما حامیان مادران پارک لاله در لندن، روز شنبه اول ماه ژولای، طبق روال همیشگی، در میدان ترافالگار جمع می شویم تا به فشارها، دستگیریها و اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی حکومت ایران اعتراض کرده و از خواسته های مادران پارک لاله که اکنون امکان فعالیت در ایران را ندارند حمایت کنیم.
ما در این گردهمایی با در دست داشتن پلاکاردها و عکسهایی از زندانیان در ایران خواسته های مادران را بگوش حاضران در میدان و عموم مردم می‌رسانیم.

 عسل اسماعیل زاده
عکاس خبری


نیما کشوری- کانال تلگرام  هنگامه شهیدی-  ژورنالیستاز تمامی شهروندان ایرانی در بریتانیا دعوت می‌کنیم در این امر مهم به ما پیوسته و ما را یاری کنند.

قرار ما از ساعت دو تا سه بعد از ظهر در ضلع شمالی میدان ترافالگار، مقابل ناشنال گالری است.

خواسته ها: آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی، لغو کامل اعدام، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات ضد بشری  در طول مدت حکومت جمهوری اسلامی ایران.

Time: 2-3 pm, Saturday 1 July 2017
Venue: Trafalgar Square, in front of the National Gallery

Find us on Face book: mothers. Mourning
Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization.
حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

                                               


Sunday 4 June 2017

تجمع حامیان مادران پارک لاله در ماه ژوئن2017 -لندن

ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) که به یاد فرزندان از دست رفته شان با گام های استوار خواستاربرقراری عدالت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام در ایران هستند، در روز شنبه سوم ماه ژوئن 2017 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهردر میدان ترافالگار، جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم.
در تجمع این ماه از زندانیان بهایی و همچنین برخی از رهبرانشان که ده سال است در زندان هستند یاد آوری کرده و از فشارهایی که اخیرا بر جامعه بهاییان وارد آمده است و در شهرهای متعدد چندین محل کسب و کار آنان مورد هجوم نیروهای امنیتی واقع شده است ابراز انزجار کردیم.

علاوه بر این، از آنجا که برخی از زندانیان در اعتصاب غذای طولانی بسر می برند و سلامتشان در خطر جدی است و ماموران زندان به این امر بی توجه هستند، بعنوان همبستگی عکسهایی از آنان را در دست نگه داشتیم تا نشان دهیم فراموش نمی شوند و دنیای خارج از آنان حمایت می کند.

میدان ترافالگار، برخلاف معمول و انتظار خلوت بود. شاید وجود هوای مناسب مردم را بیشتر به سوی پارکها کشانده بود. اما ما توانستیم با همان تعداد محدود صحبتها و بحث های خوبی را پیش ببریم.

ما خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله را تایید می کنیم که خواستار: "آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی"، "لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها بطور عام" و "محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی" هستند.


حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.