Monday 4 December 2017

روز شنبه دوم دسامبر در میدان ترافالگار گرد هم آمدیم. و مانند ماه قبل پوسترهایی با عکس آقای علیرضا رجایی – روزنامه نگار و خانم راحله رحمانی پور در دست داشتیم. کارت های "نه به اعدام" را پخش کردیم چند مورد هم رهگذران سوالاتی کرده و ابراز پشتیبانی و حمایت می کردند. علی رغم آنکه گروه های موسیقی حضور داشتند میدان مانند همیشه چندان شلوغ نبود و بنظر میرسید مردم بیشتر مشغول خرید و تدارکات کریسمس و سال نو بودند. 


Sunday 12 November 2017روز شنبه چهارم نوامبر در میدان ترافالگار گرد هم آمدیم و علاوه بر پوسترهای قبلی دو پوستر جدید هم داشتیم. 

 


یکی عکس آقای علیرضا رجایی – روزنامه نگار و دیگری عکسی از خانم راحله رحمانی پور بود. هر دو پوستر نوشته های توضیحی هم داشتند که مورد استقبال واقع شد و عموم رهگذران نوشته ها را با دقت و تامل می خواندند.

خوشبختانه بدلیل بارانی بودن هوا در میدان بساط های تفریحی زیادی برقرار نبود و عابران و رهگذران به نوشته ها و پوسترهای ما توجه بیشتری کرده ووقت بیشتری معطوف می نمودند.

 


طبق معمول همیشه چند مورد گفتگو های خوبی با مردم داشتیم و چند نفری هم کمک مالی محدودی کردند. و کارت های "نه به اعدام" را هم پخش کردیم.

 

Sunday 3 September 2017


 روز شنبه دوم سپتامبر میدان ترافالگار بسیار شلوغ و پررفت و آمد
 بود. حضور ایرانیان در میدان کاملا محسوس بود و بسیاری از آنها
 با ما ابرازحمایت و پشتیبانی می کردند. تعداد قابل توجهی از
 کارت های "نه به اعدام" را پخش کردیم.


 و نیز عکس هایی که از مادران و همچنین از خانواده های زندانیان
 سیاسی – عقیدتی دردست داشتیم توجه چند خانواده و کسانی که مادر
 بودند را جلب می کرد و با ما گفتگو کرده و ابراز همدردی میکردند.

متاسفانه امسال هم خانواده های کشته شدگان 67 نتوانستند در خاوران
 مراسم یاد بود عزیزان از دست رفته شان را برگزار کنند. دروازه های
 ورودی همه قفل شده بود و خانواده ها گل هایی را که آورده بودند همه
 پرپرکرده و پشت دروازه ها و دیوارها ریختند.
بجز گروه ما در این روزدو گروه دیگر هم درمیدان تظاهرات داشتند.
 یکی سازمان مجاهدین که برای یاد بود کشته شدگان 1367 و اعتراض
 به حکم اعدام برنامه داشتند و با در دست داشتن پلاکارد/عکس وسخنرانی
 و نمایش فیلم و موزیک پیام هایشان را به اطلاع می رساندند.
 دیگری یک گروه بزرگ انگلیسی که گیاه خواری را تبلیع می کردند و
پوسترها و عکس های زیادی برعلیه کشتن حیوانات حمل می کردند.
 بسیاری از آنان کارت های " نه به اعدام" را با علاقه گرفته و ابراز حمایت
می کردند.


 
Wednesday 30 August 2017

اطلاعیه تجمع در سپتامبر 2017

دوستان عزیز روز 2 سپتامبر، که شنبه‌ی اول ماه است، طبق روال همیشگی از ساعت 2 تا3 بعد از ظهر در میدان ترافالگار مقابل نشنال گالری گرد هم میائیم تا یاد همه از دست رفته‌گان 38 سال گذشته، بویژه قربانیان کشتار بزرگ سال 67 را گرامی داریم.
حضور شما موجب دلگرمی مادرانی که فرزندانشان را از دست داده‌اند می‌شود وحمایتی است از خواسته‌های بر حق آنان.

خواسته ها: آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی، لغو کامل اعدام، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات ضد بشری  در طول مدت حکومت جمهوری اسلامی ایران.

Time: 2-3 pm, Saturday 2 September 2017
Venue: Trafalgar Square, in front of the National Gallery

Find us on Face book: mothers. Mourning
Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization.
حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.


Sunday 6 August 2017

 روز شنبه پنجم ماه آوت هوای لندن بسیار متغیر بود, ولی با خوش شانسی درطی مدتی که ما در میدان بودیم هوا صاف و آفتابی
بود.

.
 میدان ترافالگار شلوغ بود و افراد بسیاری توجهشان به حضور ما جلب شد و توانستیم صحبت ها و بحث های خوبی را در مورد سرکوب آزادیها, دستگیری ها و حتی دستگیری روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و هم چنین  تخریب گورهای دسته جمعی پیش ببریم. چند مورد هم جوانان ایرانی به انگلیسی یا فارسی با ما به گفتگو پرداختند.
     
 بدلیل جو ضد خارجی و مهاجرت که در غرب رایج است, جسته و گریخته و در حاشیه متلک های ضد خارجی هم می شنیدیم. و از سوی دیگر, انگلیسی های بسیاری از ما حمایت می کردند.  


                                                                              تعداد قابل توجهی از کارت های "نه به اعدام" را هم پخش کردیم
 
.
 براستی ما یکی از بهترین دستاورد ها را در این تجمع داشتیم.  

Tuesday 1 August 2017

ما حامیان "مادران پارک لاله در ایران" روز شنبه ۵ آگوست، طبق روال هر ماه، از ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر در میدان    
  ترافالگار گرد هم می‌‌آییم، تا حمایت خود را از خواسته‌های بر حق مادران: لغو حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی و مجازات آمران و عاملان اعدامها، شکنجه‌ها و دستگیری‌های این ۳۸ سال اعلام نمائیم.  هم چنین به تخریب گور‌های دسته جمعی‌ که اخیرا اتفاق افتاده و قلب آزرده این مادران را در دمندتر کرده اعتراض کنیم
از همه شما دعوت می‌‌نماییم که در این حرکت به ما بپیوندید

Sunday 2 July 2017

تجمع حامیان مادران پارک لاله در ماه  ژولای 2017 -لندن
ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) در روز شنبه اول ماه ژولای 2017 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهردر میدان ترافالگار، جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم.
بدلیل برگزاری "روز کانادا" در تمام محوطه میدان ترافالگار، گروههای کوچکتر اجازه نداشتند بساط کار تبلیغی خود را در میدان برپا کنند. از اینرو ما در پیاده رو جلوی ناشنال گالری تعدادی از پوسترهایمان را در دست نگه داشتیم و تعدادی از  کارتهای "نه به اعدام" را پخش کردیم. خوشبختانه بدلیل ازدحام جمعیت  تعداد کسانی که از پیاده روها حرکت می کردند زیاد بود و از اینرو افراد بیشتری توجهشان به پوسترها و کارتها جلب شد و با ما به گفتگو ایستاده و اظهار همدردی و حمایت کردند.در این روز پوسترهای جدیدی داشتیم با عکسهای:  خانمها هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و عسل اسماعیل زاده، روزنامه نگار و عکاس خبری و آقای نیما کشوری، یکی از سه مدیر دستگیر شده تلگرام.  به تصاویر دو مدیر دیگر آقایان جواد جمشیدی و سعید نقدی دسترسی نداشتیم.
ما از خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله حمایت می کنیم که خواستار: "آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی"، "لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها بطور عام" و "محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی" هستند.


حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.