Sunday, 6 August 2017

 روز شنبه پنجم ماه آوت هوای لندن بسیار متغیر بود, ولی با خوش شانسی درطی مدتی که ما در میدان بودیم هوا صاف و آفتابی
بود.

.
 میدان ترافالگار شلوغ بود و افراد بسیاری توجهشان به حضور ما جلب شد و توانستیم صحبت ها و بحث های خوبی را در مورد سرکوب آزادیها, دستگیری ها و حتی دستگیری روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر و هم چنین  تخریب گورهای دسته جمعی پیش ببریم. چند مورد هم جوانان ایرانی به انگلیسی یا فارسی با ما به گفتگو پرداختند.
     
 بدلیل جو ضد خارجی و مهاجرت که در غرب رایج است, جسته و گریخته و در حاشیه متلک های ضد خارجی هم می شنیدیم. و از سوی دیگر, انگلیسی های بسیاری از ما حمایت می کردند.  


                                                                              تعداد قابل توجهی از کارت های "نه به اعدام" را هم پخش کردیم
 
.
 براستی ما یکی از بهترین دستاورد ها را در این تجمع داشتیم.  

Tuesday, 1 August 2017

ما حامیان "مادران پارک لاله در ایران" روز شنبه ۵ آگوست، طبق روال هر ماه، از ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر در میدان    
  ترافالگار گرد هم می‌‌آییم، تا حمایت خود را از خواسته‌های بر حق مادران: لغو حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی و مجازات آمران و عاملان اعدامها، شکنجه‌ها و دستگیری‌های این ۳۸ سال اعلام نمائیم.  هم چنین به تخریب گور‌های دسته جمعی‌ که اخیرا اتفاق افتاده و قلب آزرده این مادران را در دمندتر کرده اعتراض کنیم
از همه شما دعوت می‌‌نماییم که در این حرکت به ما بپیوندید

Sunday, 2 July 2017

تجمع حامیان مادران پارک لاله در ماه  ژولای 2017 -لندن
ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) در روز شنبه اول ماه ژولای 2017 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهردر میدان ترافالگار، جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم.
بدلیل برگزاری "روز کانادا" در تمام محوطه میدان ترافالگار، گروههای کوچکتر اجازه نداشتند بساط کار تبلیغی خود را در میدان برپا کنند. از اینرو ما در پیاده رو جلوی ناشنال گالری تعدادی از پوسترهایمان را در دست نگه داشتیم و تعدادی از  کارتهای "نه به اعدام" را پخش کردیم. خوشبختانه بدلیل ازدحام جمعیت  تعداد کسانی که از پیاده روها حرکت می کردند زیاد بود و از اینرو افراد بیشتری توجهشان به پوسترها و کارتها جلب شد و با ما به گفتگو ایستاده و اظهار همدردی و حمایت کردند.در این روز پوسترهای جدیدی داشتیم با عکسهای:  خانمها هنگامه شهیدی، روزنامه نگار و عسل اسماعیل زاده، روزنامه نگار و عکاس خبری و آقای نیما کشوری، یکی از سه مدیر دستگیر شده تلگرام.  به تصاویر دو مدیر دیگر آقایان جواد جمشیدی و سعید نقدی دسترسی نداشتیم.
ما از خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله حمایت می کنیم که خواستار: "آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی"، "لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها بطور عام" و "محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی" هستند.


حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.


Wednesday, 28 June 2017

در همبستگی و همصدایی با مادران پارک لاله (مادران داغدار) در ایران

ما حامیان مادران پارک لاله در لندن، روز شنبه اول ماه ژولای، طبق روال همیشگی، در میدان ترافالگار جمع می شویم تا به فشارها، دستگیریها و اقدامات غیر قانونی و غیر انسانی حکومت ایران اعتراض کرده و از خواسته های مادران پارک لاله که اکنون امکان فعالیت در ایران را ندارند حمایت کنیم.
ما در این گردهمایی با در دست داشتن پلاکاردها و عکسهایی از زندانیان در ایران خواسته های مادران را بگوش حاضران در میدان و عموم مردم می‌رسانیم.

 عسل اسماعیل زاده
عکاس خبری


نیما کشوری- کانال تلگرام  هنگامه شهیدی-  ژورنالیستاز تمامی شهروندان ایرانی در بریتانیا دعوت می‌کنیم در این امر مهم به ما پیوسته و ما را یاری کنند.

قرار ما از ساعت دو تا سه بعد از ظهر در ضلع شمالی میدان ترافالگار، مقابل ناشنال گالری است.

خواسته ها: آزادی زندانیان سیاسی- عقیدتی، لغو کامل اعدام، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات ضد بشری  در طول مدت حکومت جمهوری اسلامی ایران.

Time: 2-3 pm, Saturday 1 July 2017
Venue: Trafalgar Square, in front of the National Gallery

Find us on Face book: mothers. Mourning
Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization.
حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

                                               


Sunday, 4 June 2017

تجمع حامیان مادران پارک لاله در ماه ژوئن2017 -لندن

ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) که به یاد فرزندان از دست رفته شان با گام های استوار خواستاربرقراری عدالت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام در ایران هستند، در روز شنبه سوم ماه ژوئن 2017 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهردر میدان ترافالگار، جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم.
در تجمع این ماه از زندانیان بهایی و همچنین برخی از رهبرانشان که ده سال است در زندان هستند یاد آوری کرده و از فشارهایی که اخیرا بر جامعه بهاییان وارد آمده است و در شهرهای متعدد چندین محل کسب و کار آنان مورد هجوم نیروهای امنیتی واقع شده است ابراز انزجار کردیم.

علاوه بر این، از آنجا که برخی از زندانیان در اعتصاب غذای طولانی بسر می برند و سلامتشان در خطر جدی است و ماموران زندان به این امر بی توجه هستند، بعنوان همبستگی عکسهایی از آنان را در دست نگه داشتیم تا نشان دهیم فراموش نمی شوند و دنیای خارج از آنان حمایت می کند.

میدان ترافالگار، برخلاف معمول و انتظار خلوت بود. شاید وجود هوای مناسب مردم را بیشتر به سوی پارکها کشانده بود. اما ما توانستیم با همان تعداد محدود صحبتها و بحث های خوبی را پیش ببریم.

ما خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله را تایید می کنیم که خواستار: "آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی"، "لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها بطور عام" و "محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی" هستند.


حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.


Monday, 29 May 2017

آزادی زندانیان بهایی در ایران خواست ماست "مادران پارک لاله"


همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
مادران خواهان آزادی زندانیان  بهایی در ایران هستند
شنبه سوم ماه ژوئن  2017 ساعت دو تا سه بعد از ظهر

ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، بیاد مادرانی هستیم که پس از گذشت هشت سال درد و فراق فرزندان از پای ننشستند و  بیاد فرزندان از دست رفته شان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستند.
پس از پیروی انقلاب ، بهاییان در ایران از تحصیل و کار در اماکن دولتی منع شدند حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد.تعداد زیادی از بهاییان در سه دهه اخیر بازداشت، زندان و یا اعدام شده اند.این زندانیان سالهاست به اتهاماتی در زندان اند که طبق هیچ معیار شناخته شده بین المللی جرم محسوب نمی شود.
مادران براي دستیابی به حقوق بشر و حقوق شهروندی،خواهان آزادی زندانیان  بهایی در ایران هستند
حامیان "مادران پارک لاله" در لندن " شنبه سوم ماه ژوئن  2017 ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال آرت گالری لندن جمع می شویم.بار دیگر مصرانه بر خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله تاکید مي کنیم.خواسته ها: آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و هفت سال گذشته در ایران
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Saturday: 3th .June 2017
15.00– 14.00:Time
Free Baha’i prisoners in Iran
In one voice and with solidarity with Mourning Mothers of Iran (Park Laleh),
Mothers demand the freedom of Baha’i prisoners in Iran.
Saturday 3 June 2017, between 2-3 pm
We the supporters of “Mothers of Laleh Park” in London, remember the mothers mourning the loss of their loving sons and daughters over the past seven years since the mass protests after the disputed presidential election of 2009 and are demanding the release of all political prisoners and prisoners of conscience.
After the 1979 revolution in Iran, Baha’is were systematically suppressed and denied of their civil and Human Rights. Baha’ism is not recognised as a religion in the Iranian constitution. In the past three decades, a large number of Baha’is have been arrested, imprisoned and executed solely for their beliefs. 
Iran is a signatory to Universal Declaration of Human Rights and we demand that the Iranian Government to free the Baha'i’s to fulfil their obligations.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran in London will gather in front of the National Gallery on Saturday 3 June 2017 between 2 and 3pm to strongly support demands of the Mourning Mothers of Iran which are:  Abolition of capital punishment, unconditional release of all prisoners of conscience and to bring all perpetrators of crimes against humanity in the past thirty seven years to justice.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran, London, UK
Please come and join us there.

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Location: North Terrace of Trafalgar Square (in front of the National Gallery)
Nearest Tube Charing Cross: Bakerloo and Northern line

Sunday, 7 May 2017

همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران
عزادار)
مادران خواهان آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند
شنبه هفتم می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر
مادران: کارگران زندانی را آزاد کنید!
حامیان مادران پارک لاله لندن ، روز شنبه هفتم
می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر همراه با پلاکات ها و عکس ها.در میدان ترافالگارلندن گرد هم امدند میدان پر بود از جمعیت، مردمانی از سرزمین های گوناگون .
با تاکید بر سه خواسته بحق و مدنی مادران پارک لاله آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی هفت سال گذشته در ایران
نرگس محمدی خواست فوری ماست
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Suppo

rters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.