Sunday, 4 June 2017

تجمع حامیان مادران پارک لاله در ماه ژوئن2017 -لندن

ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) که به یاد فرزندان از دست رفته شان با گام های استوار خواستاربرقراری عدالت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام در ایران هستند، در روز شنبه سوم ماه ژوئن 2017 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهردر میدان ترافالگار، جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم.
در تجمع این ماه از زندانیان بهایی و همچنین برخی از رهبرانشان که ده سال است در زندان هستند یاد آوری کرده و از فشارهایی که اخیرا بر جامعه بهاییان وارد آمده است و در شهرهای متعدد چندین محل کسب و کار آنان مورد هجوم نیروهای امنیتی واقع شده است ابراز انزجار کردیم.

علاوه بر این، از آنجا که برخی از زندانیان در اعتصاب غذای طولانی بسر می برند و سلامتشان در خطر جدی است و ماموران زندان به این امر بی توجه هستند، بعنوان همبستگی عکسهایی از آنان را در دست نگه داشتیم تا نشان دهیم فراموش نمی شوند و دنیای خارج از آنان حمایت می کند.

میدان ترافالگار، برخلاف معمول و انتظار خلوت بود. شاید وجود هوای مناسب مردم را بیشتر به سوی پارکها کشانده بود. اما ما توانستیم با همان تعداد محدود صحبتها و بحث های خوبی را پیش ببریم.

ما خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله را تایید می کنیم که خواستار: "آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی"، "لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها بطور عام" و "محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی" هستند.


حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.


Monday, 29 May 2017

آزادی زندانیان بهایی در ایران خواست ماست "مادران پارک لاله"


همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
مادران خواهان آزادی زندانیان  بهایی در ایران هستند
شنبه سوم ماه ژوئن  2017 ساعت دو تا سه بعد از ظهر

ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، بیاد مادرانی هستیم که پس از گذشت هشت سال درد و فراق فرزندان از پای ننشستند و  بیاد فرزندان از دست رفته شان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هستند.
پس از پیروی انقلاب ، بهاییان در ایران از تحصیل و کار در اماکن دولتی منع شدند حکومت ایران مذهب بهاییت را به رسمیت نمی شناسد.تعداد زیادی از بهاییان در سه دهه اخیر بازداشت، زندان و یا اعدام شده اند.این زندانیان سالهاست به اتهاماتی در زندان اند که طبق هیچ معیار شناخته شده بین المللی جرم محسوب نمی شود.
مادران براي دستیابی به حقوق بشر و حقوق شهروندی،خواهان آزادی زندانیان  بهایی در ایران هستند
حامیان "مادران پارک لاله" در لندن " شنبه سوم ماه ژوئن  2017 ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال آرت گالری لندن جمع می شویم.بار دیگر مصرانه بر خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله تاکید مي کنیم.خواسته ها: آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و هفت سال گذشته در ایران
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Saturday: 3th .June 2017
15.00– 14.00:Time
Free Baha’i prisoners in Iran
In one voice and with solidarity with Mourning Mothers of Iran (Park Laleh),
Mothers demand the freedom of Baha’i prisoners in Iran.
Saturday 3 June 2017, between 2-3 pm
We the supporters of “Mothers of Laleh Park” in London, remember the mothers mourning the loss of their loving sons and daughters over the past seven years since the mass protests after the disputed presidential election of 2009 and are demanding the release of all political prisoners and prisoners of conscience.
After the 1979 revolution in Iran, Baha’is were systematically suppressed and denied of their civil and Human Rights. Baha’ism is not recognised as a religion in the Iranian constitution. In the past three decades, a large number of Baha’is have been arrested, imprisoned and executed solely for their beliefs. 
Iran is a signatory to Universal Declaration of Human Rights and we demand that the Iranian Government to free the Baha'i’s to fulfil their obligations.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran in London will gather in front of the National Gallery on Saturday 3 June 2017 between 2 and 3pm to strongly support demands of the Mourning Mothers of Iran which are:  Abolition of capital punishment, unconditional release of all prisoners of conscience and to bring all perpetrators of crimes against humanity in the past thirty seven years to justice.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran, London, UK
Please come and join us there.

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Location: North Terrace of Trafalgar Square (in front of the National Gallery)
Nearest Tube Charing Cross: Bakerloo and Northern line

Sunday, 7 May 2017

همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران
عزادار)
مادران خواهان آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند
شنبه هفتم می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر
مادران: کارگران زندانی را آزاد کنید!
حامیان مادران پارک لاله لندن ، روز شنبه هفتم
می، ساعت دو تا سه بعد از ظهر همراه با پلاکات ها و عکس ها.در میدان ترافالگارلندن گرد هم امدند میدان پر بود از جمعیت، مردمانی از سرزمین های گوناگون .
با تاکید بر سه خواسته بحق و مدنی مادران پارک لاله آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی هفت سال گذشته در ایران
نرگس محمدی خواست فوری ماست
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Suppo

rters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Tuesday, 25 April 2017

مادران پارک لاله لندن ، کارگران و معلمان زندانی را آزاد کنید!


آزادی اسماعیل عبدی ، جعفر عظیم زاده و نرگس محمدی خواست فوری ماست
همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
شنبه ششم ماه می، ساعت دو تا سه بعد ازظهرمادران خواهان آزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند
همدردی و همصدائی حامیان "مادران پارک لاله" در لندن،به مناسبت اول ماه می، روز جهانی کارگر، با معلمان و کارگرانی که در زندان هستند :
در روزجهانی گارگر، یاد تمامی گارگرانی که در اثر فقر کمبود امکانات و اخراج از کار، در گذشته و یا خودکشی کرده اند را گرامی می داریم
با تاکید بر سه خواسته بحق و مدنی مادران پارک لاله آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و هشت سال گذشته در ایران
به منظور هم صدائی با مادران ، در حمایت و پشتیبانی ازحرکت کارگران و معلمان ، شنبه ششم ماه می -بین ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال آرت گالری لندن جمع می شویم
آزادی اسماعیل عبدی ، جعفر عظیم زاده نرگس محمدی خواست فوری ماست
حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستانSaturday: 6Th.May 2017
15.00 – 14.00: Time
ماه می 2017Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning
The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Location: North Terrace of Trafalgar Square (in front of the National Gallery)
Nearest Tube Charing Cross: Bakerloo and Northern line


In Solidarity and Sympathy with Mourning Mothers of Iran MOTHERS OF LALEH PARK
NO TO THE DEATH PENALTY IN IRAN
Freedom of all political prisoners

Solidarity with the workers imprisoned in Iran
Free detained workers and teachers in Iran!
Defending the trade union rights is not a crime!
Defending the mothers’ rights is not a crime!
On the occasion of  May 1st (International Workers Day) Supporters of Mothers of Laleh Park (Mourning Mothers of Iran) in London declare their solidarity with the workers imprisoned in Iran.
We, in London, will stand in solidarity with Mourning Mothers of Iran (Park Leleh Mothers) in their support of workers and prisoners.
We join voices with the justice-seeking mothers inside Iran and demand:
Free all political prisoners
Abolish executions
Bring to justice those responsible for the killings over the past 38 years in Iran
Supporters of Mourning Mothers of Iran/London, England

May 2017

Saturday, 1 April 2017

"مادران پارک لاله" ، خواستارآزادی زندانیان سیاسی و توقف اعدام در ایران هستند

"مادران پارک لاله" ، بیاد فرزندان از دست رفته شان،

ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، در همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار) ایران  در اغاز بهار بیاد مادرانی هستیم که پس از گذشت سال ها  درد و فراق فرزندان از پای ننشستند .به یاد فرزندان از دست رفته شان با گام های استوار خواستاربرقراری عدالت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام در ایران هستند  شنبه اول ماه آپریل 2017 بین ساعت دو تا سه بعد از ظهردر میدان ترافالگار، جلوی ناشنال گالری لندن جمع شدیم
با عکس های که می گفت اعدام را متوقف کنید و در
تکرار و تاکید خواسته های بحق و مدنی مادران
پارک لاله، خواستار:
آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها به هر شکلی. محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی هستیم.
میدان ترافالگار، مملو از جمعیت بود اما برخلاف همیشه بخاطر شرایط اخیر و حمله های تررویستی در لندن پر از پلیس هم بود.


آزادی نرگس محمدی خواست فوری ماست.

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning

The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.


Saturday, 25 March 2017

شنبه اول ماه آپریل مادران، خواستارآزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام در ایران هستند

همبستگی و هم صدائی با مادران پارک لاله (مادران عزادار)
شنبه اول ماه آپریل 2017 ساعت دو تا سه بعد از ظهر
مادران، بیاد فرزندان از دست رفته شان،


ما حامیان "مادران پارک لاله" در لندن، با مادرانی که فرزندان خود را از دست داده و یا چشم انتظار رهائی فرزندانشان از زندان هستند همدردی و همصدائی میکنیم در اغاز بهار بیاد مادرانی هستیم که پس از گذشت سال ها  درد و فراق فرزندان از پای ننشستند و امروز بیاد فرزندان از دست رفته شان با گام های استوار خواستاربرقراری عدالت و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف اعدام در ایران هستند  
ما بار دیگر مصرانه بر خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله تاکید مي کنیم:.: آزادی زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو مجازات اعدام و لغو کشتار انسان ها به هر شکلی. محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان تمامی جنایت های صورت گرفته در جمهوری اسلامی هستیم.
به منظور هم صدائی با "مادران پارک لاله " شنبه اول ماه آپریل-بین ساعت دو تا سه بعد از ظهر جلوی ناشنال گالری لندن جمع می شویم


حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان

Tel: 0044-7952513869
Find us on Face book: mothers. Mourning
The Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London is not linked to any political parties or religious organization حامیان"مادران پارک لاله" لندن،نهادی است مستقل که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد.

Location: North Terrace of Trafalgar Square (in front of the National Gallery)
Nearest Tube Charing Cross: Bakerloo and Northern line

Saturday:1 Th.April 2017
15.00 – 14.00: Time
In Solidarity and Sympathy with Mourning Mothers of Iran
NO TO THE DEATH PENALTY IN IRAN
Freedom of all political prisoners
We, the supporters of Mothers of Laleh Park sympathise with those mothers whose children have been executed or are waiting to see their children freed. At the beginning of spring we remember those mothers who after years of separation from their loved ones, are still adamant to achieve their goal. Today, in memory of their children, they demand freedom of all the political prisoners and prisoners of conscience and NO TO THE DEATH PENALTY IN IRAN.
Demands of the Mothers of the Laleh Park: -
-Unconditional release of all political prisoners،-Abolition of capital punishment،-Identification, detention and punishment of those who had committed crimes for the past 38 years in Iran.
We the Supporters of the Mourning Mothers of Laleh Park, once again, gather in front of the National Gallery in London on Saturday 1 April 2017 between 2 and 3pm to add our voice to their demands. Please come and join us there.
Supporters of the Mourning Mothers of Iran- London