Tuesday, 1 August 2017

ما حامیان "مادران پارک لاله در ایران" روز شنبه ۵ آگوست، طبق روال هر ماه، از ساعت ۲ تا ۳ بعد از ظهر در میدان    
  ترافالگار گرد هم می‌‌آییم، تا حمایت خود را از خواسته‌های بر حق مادران: لغو حکم اعدام، آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی و مجازات آمران و عاملان اعدامها، شکنجه‌ها و دستگیری‌های این ۳۸ سال اعلام نمائیم.  هم چنین به تخریب گور‌های دسته جمعی‌ که اخیرا اتفاق افتاده و قلب آزرده این مادران را در دمندتر کرده اعتراض کنیم
از همه شما دعوت می‌‌نماییم که در این حرکت به ما بپیوندید

No comments:

Post a Comment