Sunday 8 January 2012

ما جنگ نمي خواهيم
به تعقیب و آزار مادران داغدار و دادخواه پایان دهید
پروین مخترع و ژیلا کرم زاده مکوندی را ازاد کنید
حامیان "مادران پارک لاله (عزادار ایران)" در لندن، این هفته جهت همبستگی با مادراني كه خواهان صلح اند مادراني كه هنوز گیسوانشان بوی باروت می دهد. مادراني كه داغ و درد فرزندانشان را برسينه دارند و مادراني كه بي قرار فرزند دربندشان هستند مادراني كه هنوز داغدار عزیزان جانباخته شان و تیماردار معلولین و جانبازان به جامانده از جنگ هشت‌ساله میان عراق و ایران هستند، با جنگ و جنگ افروزي مخالفند و مي گويند ما جنگ نمي خواهيم.
حامیان "مادران پارک لاله شنبه هفتم ماه ژانويه سال 2012 ساعت دو تا سه بعد از ظهر در کنار یک گروه بزرگ صلح انگلیسی که دیگر انها خواستار ازادی زندانیان گوانتانامو بودنمد، در میدان ترافالگار لندن تجمع نمودند. آنها لحظاتی در چند ما در کنارهم و یک صدا خواستار صلح در جهان شدند
 حامیان "مادران پارک لاله (عزادار ایران)" در لندن با دادن اطلاعیه به مردم و و در دست داشتن پلاکات هایی به برقراری صلح در ایران تاکید نمودند  که:
ما حاميان مادران پارك لاله ويراني و تلخي جنگ هشت ساله، بر سرزمين مان را تجربه كرده ايم و هنوز تجاوز به زنان و آوارگي كودكان و مرگ جوانان را فراموش نكرده ايم. ما كه هنوز تصاوير ويرانگر بمباران شيميايي حلبچه ... در ذهن و خاطرمان نقش بسته است، به جنگ نه مي گوييم
آنها مي گويند براي دستیابی به حقوق بشر و حقوق شهروندی و آزادي دموکراسی؛ و براي آنكه بتوانيم صدايمان را بهتر به گوش جهانيان برسانيم خواهان صلح هستيم وبار دیگر مصرانه بر خواسته های بحق و مدنی مادران پارک لاله تاکید مي کنیم
برای دستیابی به مطالبات مان:آزادی همه زندانیان سیاسی – عقیدتی، لغو اعدام بطور کلی، محاکمه عادلانه و علنی آمران و عاملان جنایات سی و سه سال گذشته در ایران مي گوئيم ما جنگ نمي خواهيم
و به خواست فوریما این است که :
به تعقیب و آزار مادران داغدار و دادخواه پایان دهید و و پروین مخترع و ژیلا کرم زاده مکوندی را ازاد کنید 

حامیان "مادران عزدار ایران" لندن /انگلستان
شنبه هفتم ماه ژانويه سال 2012
http://supportersmourningmothersiranuk.blogspot.com/
Find us on Face book: mothers mourning

No comments:

Post a Comment